5 gronden van bezwaar WIA UWV

Geen reacties

Foto van auteur

By UWVhulp

Wanneer iemand door ziekte of een beperking niet in staat is om te werken, kan deze persoon een beroep doen op de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (WIA). Bij een aanvraag voor WIA-uitkering doet het UWV een beoordeling van de arbeidsongeschiktheid van de betrokkene. Helaas komt het nog wel eens voor dat de betrokkene het niet eens is met het besluit van het UWV. In dit artikel bespreken we de vijf gronden voor bezwaar tegen een WIA-beslissing.

Gronden voor bezwaar

  1. Medische gronden: Een veelvoorkomende grond voor bezwaar is een verschil van mening over de medische situatie van de betrokkene. Bij de beoordeling van de arbeidsongeschiktheid wordt onder andere gekeken naar de medische beperkingen en belastbaarheid. Het kan voorkomen dat de betrokkene van mening is dat de beperkingen niet goed zijn vastgesteld of dat de belastbaarheid te hoog is ingeschat.
  2. Arbeidskundige gronden: Naast de medische beoordeling wordt er bij de WIA-beslissing ook gekeken naar de mogelijkheden om te werken. Het kan voorkomen dat de betrokkene van mening is dat de arbeidsdeskundige beoordeling niet juist is, bijvoorbeeld omdat er geen rekening is gehouden met specifieke functie-eisen of met persoonlijke omstandigheden.
  3. Procedurele gronden: Het kan voorkomen dat de betrokkene van mening is dat de procedure niet correct is gevolgd. Zo kan het bijvoorbeeld zijn dat er niet voldoende tijd is genomen voor de beoordeling of dat er onjuiste informatie is gebruikt. Ook kan het voorkomen dat er geen of onvoldoende rekening is gehouden met informatie die de betrokkene zelf heeft aangedragen.
  4. Juridische gronden: Het kan voorkomen dat de betrokkene van mening is dat het besluit van het UWV in strijd is met de wet of met de jurisprudentie. Bijvoorbeeld omdat er onvoldoende rekening is gehouden met specifieke regelgeving of omdat er sprake is van ongelijke behandeling ten opzichte van andere betrokkenen.
  5. Financiële gronden: Tot slot kan een betrokkene bezwaar maken op financiële gronden. Bijvoorbeeld omdat de hoogte van de uitkering niet juist is vastgesteld of omdat er sprake is van onjuiste berekeningen. Ook kan het voorkomen dat de betrokkene van mening is dat er ten onrechte een boete of terugvordering is opgelegd.

Goed om rekening mee te houden…

Een WIA-beslissing kan voor betrokkenen grote gevolgen hebben. Het kan echter voorkomen dat de betrokkene het niet eens is met het besluit van het UWV. De vijf meest voorkomende gronden voor bezwaar zijn medische, arbeidskundige, procedurele, juridische en financiële gronden. Het is dan ook belangrijk dat betrokkenen zich goed laten informeren en waar nodig bezwaar maken tegen een WIA-beslissing als zij van mening zijn dat het besluit onjuist of onrechtmatig is. Het is raadzaam om tijdig bezwaar te maken tegen het besluit en daarbij gebruik te maken van de juiste argumenten en onderbouwing. In sommige gevallen kan het ook verstandig zijn om juridische bijstand in te schakelen.

Het is belangrijk om te benadrukken dat het maken van bezwaar geen garantie biedt voor het verkrijgen van een ander besluit. Het kan echter wel bijdragen aan een zorgvuldige beoordeling van de situatie en het kan eventuele fouten of onjuistheden aan het licht brengen. Het is daarom van belang dat betrokkenen goed geïnformeerd zijn over hun rechten en mogelijkheden en zich zo nodig laten bijstaan door een professional.

Tot slot is het ook goed om te weten dat het UWV zelf ook een klachtenprocedure heeft. Als betrokkene niet tevreden is over de behandeling van de aanvraag of over de dienstverlening van het UWV, kan er een klacht worden ingediend. Ook hierbij geldt dat het belangrijk is om tijdig en op de juiste manier bezwaar te maken.

Kortom, er zijn verschillende gronden voor bezwaar tegen een WIA-beslissing en het is van belang dat betrokkenen goed geïnformeerd zijn over hun rechten en mogelijkheden. Het maken van bezwaar kan bijdragen aan een zorgvuldige beoordeling van de situatie en kan eventuele fouten of onjuistheden aan het licht brengen. Het is daarbij verstandig om zich zo nodig te laten bijstaan door een professional en gebruik te maken van de juiste argumenten en onderbouwing.

Plaats een reactie