Waarom is een professionele brief of een document versturen naar UWV belangrijk?

Een professionele brief sturen naar het UWV is van groot belang, vooral wanneer het gaat om bezwaarbrieven, herbeoordelingsbrieven en dwangsommen. Het is essentieel om deze brieven op een zorgvuldige en professionele manier te schrijven, omdat het UWV dagelijks te maken heeft met een groot aantal brieven en aanvragen. Waarom is het belangrijk om details te … Lees meer

UWVhulp: Een korte introductie

UWVhulp is een innovatieve tool die complexe UWV zaken simpel en toegankelijk maakt met behulp van slimme technologie. Dit biedt vele voordelen voor zowel particulieren, werkgevers als professionals. Het versturen van een bezwaarschrift, herbeoordeling of het opstellen van UWV documentatie is nog nooit zo simpel geweest. Voor veel mensen kan het versturen van een herbeoordeling, … Lees meer

De 5 zaken waar het in een herbeoordeling vaak mis gaat

Een herbeoordeling bij het UWV kan voor mensen met een arbeidsongeschiktheidsuitkering een stressvolle ervaring zijn. Het kan immers betekenen dat hun uitkering wordt aangepast of zelfs stopgezet. Helaas gaat er bij de herbeoordeling nog wel eens wat mis, waardoor de uitkomst niet altijd recht doet aan de situatie van de persoon in kwestie. In dit … Lees meer

5 gronden van bezwaar WIA UWV

Wanneer iemand door ziekte of een beperking niet in staat is om te werken, kan deze persoon een beroep doen op de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (WIA). Bij een aanvraag voor WIA-uitkering doet het UWV een beoordeling van de arbeidsongeschiktheid van de betrokkene. Helaas komt het nog wel eens voor dat de betrokkene … Lees meer